• اثرات طرحواره درمانی بر مولفه خودگردانی و عملکرد مختل (به هم ریختگی، ترک شدگی و آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری) زنان نابارور تحت درمان بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/22
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اثرات طرحواره درمانی بر مولفه خودگردانی و عملکرد مختل (به هم ریختگی، ترک شدگی و آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری) زنان نابارور تحت درمان بوشهر

  دو طرحواره درمانی به درمانگر کمک می کند تا مشکلات مزمن و عمیق بیماران را دقیق تر تعریف کرده و آنها را به گونه ای قابل درک سازماندهی کند. در این تحقیق هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره ناسازگار شکست و اضطراب زنان نابارور تحت درمان بوشهر می باشد. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی و با استفاده از طرحوار درمانی و طرحواره ناسازگاری یانگ انجام شد.

  جامعه آماری شامل زنان نابارور تحت درمان شهر بوشهر بود که تعداد 30 نفر به شیوه در دسترس ( 15 نفر گروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش) انتخاش شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که طرحواره درمانی بر مولفه خودگردانی و عملکرد مختل (به هم ریختگی، ترک شدگی و آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری) زنان نابارور تحت درمان بوشهر تاثیر معنی داری دارد.

  یعنی تفاوت طرحواره درمانی بر مولفه خودگردانی و عملکرد مختل بر مولفه انفصال و طرد طرحواره زنان نابارور گروه آزمایش و کنترل از نظر آماری معنادار است و طرحواره درمانی، توانسته فعالیت طرحواره مولفه خودگردانی و عملکرد مختل را کاهش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها