• بررسی ارتباط بین کیفیت سود افشا شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و نگهداری وجه نقد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/07
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی ارتباط بین کیفیت سود افشا شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و نگهداری وجه نقد

  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین کیفیت سود افشا شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و نگهداری وجه نقد می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد.

  جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از مدل دیچو و دیچاو (2002) استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت سود با نگهداری وجه نقد رابطه مستقیم دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها