• تبیین عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/23
  • تعداد بازدید: 246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تبیین عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

  تبعیت از رژیم درمانی عامل کلیدی در پیشگیری از پیامدهای بیماری برای مادر و جنین است. هدف این مطالعه تبیین عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری بود. روش: برای جمع آوری و تحلیل داده ها از طرح کیفی با رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. در این مطالعه، 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته با زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری بستری در بیمارستان انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند بود.

  محیط مطالعه شامل چهاربیمارستان آموزشی واقع در تهران، ایران بود. نتایج: تجربه زنان مبتلا به دیابت بارداری درباره عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی در 6 طبقه شامل "تشخیص غیر منتظره، رژیم درمانی، تعارض بین وسوسه مصرف مواد غذایی غیر مجاز و مجاز ، زندگی زیر سایه بیماری، گریز و تطابق جویی" جای گرفت.

  به عقیده زنان باردار مهم ترین عوامل موثر در تبعیت از رژیم درمانی اگاهی ، نوع درمان، بستری شدن در بیمارستان، عادات فرهنگی و انگ اجتماعی بود. نتیجه گیری: آموزش همه جانبه در زمینه دیابت بارداری از مهمترین راهکارهای موثر در افزایش تبعیت از رزیم درمانی است که باید توسط ارائه دهندگان مراقبت سلامت مورد توجه قرار گیرد. ارائه خدمات سرپایی به زنان مبتلا به دیابت بارداری، توجه به فرهنگ غذایی آنان دررژیم غذایی توصیه شده و انگ زدایی بیماری دیابت از طریق رسانه های گروهی نیز از عوامل موثر در ارتقاء تبعیت از رژیم درمانی خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها