• ارزیابی اختلالات رپلاریزاسیون در نوار قلب بیماران دچار جریان خون آهسته کرونری بستری شده در بیمارستان با تشخیص سندرم حاد کرونری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/23
  • تعداد بازدید: 367
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارزیابی اختلالات رپلاریزاسیون در نوار قلب بیماران دچار جریان خون آهسته کرونری بستری شده در بیمارستان با تشخیص سندرم حاد کرونری

  مقدمه: پدیده coronary slow flow (csf) یک یافته آنژیوگرافیک است که مشخصه آن تاخیر در پرشدن عروق دیستال در غیاب تنگی قابل مشاهده در عروق اپیکاردیال کرونر می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تغییرات رپلاریزاسیون در نوارقلب بیماران با coronary slow flow بستری در بیمارستان با تشخیص سندرم حاد کرونری می باشد.

  روش کار: در این مطالعه مقطعی، 37 بیمار که با تشخیص سندرم حاد کرونری بستری در بیمارستان که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته و بر اساس timi flow rate دارای شواهد coronary slow flow بودند وارد مطالعه شدند. پرونده 37 نفر از افراد دارای کرونر نرمال نیز به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. از طریق پرونده تغییرات در سگمان st-t ، و نیز مقدار qt ,qtc و tpe بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت که در انتها نتایج حاصل به کمک نرم افزار spss ورژن 21 مورد تحلیل قرار گرفت .

  نتایج: بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره برای تعیین عوامل مرتبط با وقوع csf ، دو عامل جنس مرد ( or=14.324 , p=0.001) و سابقه دیابت ملیتوس ( or=6.265 , p=0.029 ) عوامل پیش بینی کننده وقوع csf بودند. با این حال، هیچیک از عوامل qt ، qtc ، tpe و یا نسبت tpe به qt با وقوع csf ارتباطی نداشتند.

  نتیجه گیری: عوامل پیش بینی کننده و مرتبط با وقوع csf شامل جنس مذکر و سابقه ابتلا به دیابت ملیتوس بود. در این راستا، وقوع csf با افزایش وقوع تغییرات الکتروکاردیوگرافیک از قبیل تغییرات st-t ، معکوس شدن t، هیپرتروفی بطن چپ و همچنین تغییرات در معیارهای qt ، qtc و tpe همراه نمی باشد. به عبارت دیگر، وقوع تغییرات الکتروکاردیوگرافیک با وجود csf مرتبط نیست .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها