• نقدی بر آثار ویلم دکونینگ (مجموعه زن) بر اساس نظریه پاد فرمالی ستی هارولد روزنبرگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/21
  • تعداد بازدید: 211
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  نقدی بر آثار ویلم دکونینگ (مجموعه زن) بر اساس نظریه پاد فرمالی ستی هارولد روزنبرگ

  بیان مسئله : در این مقاله؛ ما با فرض بر اینکه خوانندگانِ گرامی اندکی با نظریات فرمالیستی آشنا می باشند، کوشش بر آن داریم تا با اِتکا بر تفکرات آقایِ هارولد روزنبرگ با اعتقاداتی شخصی! به نقدی نو!! بر مجموعهِ زن، تفکرات و تکنیکهای : ویلم دکونینگ بپردازیم و از میزان توانمندی در بیان یا هدف های نامکشوف ایشان در آثارش پرده برداری کنیم و اندک اندک جنبه مروری فرمالیستی ما به رویکردی پاد فرمالیسم می رسد! و علت چنین بررسی ای فقط در طی خوانش مقاله خواهد گشت.

  هدف : همچنین در اینجا مکتب کاری دکونینگ را اکسپرسیون اعلام کرده و در این راستا از هانیبال الخاص هنرمند کرمانشاهی نیز قصد داریم تا یادی کنیم. روش تحقیق : در باب پیشینه این تحقیق در ایران اعلام کرده که به فرم موردی، اسناد برای ما چندان بنیانِ قوی نداشته ولی تا هر اندازه که منابع کتابخانه ای و یا مصاحبه هایِ میدانی در دسترس داشتیم، از آن بهره جستیم ؛ این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و رویکردی کاربردی و کیفی داریم تا در آتی برای هنر و هنرمندان رفتاری متناسبتر پدید آید. در پایان نیز از آثار آقای بهارلو برای اولین جرقه های این پژوهش؛ قدردانی داریم.

  جمع بندی : فرجام چنین بنیان نهادیم تا همواره به خطرات ضعف و حضور نقد رُک در ایران بیشتر توجه کرده و جامعه پژوهشگران ما تر و پویاتر گردند و این نکته شاید به پذیرش خوانندگان گرامی برسد که همواره که: هنر هنر است، هنر هنر نیست! ؛ امید که مفید واقع گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها