جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران، واحد هنر های تجسمی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : نقاشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/21
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها