• بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران در پاندمی کویید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/21
  • تعداد بازدید: 156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران در پاندمی کویید 19

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) در پاندمی کویید 19 در شهر اردبیل بود. روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی پیرسون بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 100 نفر پرستار ( 60 زن 40 مرد) می باشد که بصورت تصادفی انتخاب شده اند.

  ابزار پژوهشی شامل پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( ghq-28 ) و پرسشنامه 35 سوالی استرس شغلی ( hse ) می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین استرس شغلی و سلامت عمومی و مولفه های سلامت عمومی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها