• طراحی پارچه براساس ساختارهای زنده و غیر زنده در الگوهای رفتاری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/09
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  طراحی پارچه براساس ساختارهای زنده و غیر زنده در الگوهای رفتاری

  انسان در زندگی همواره به دنبال پیشرفت و تکامل و فهم بهتر محیط اطراف خود بوده است و این پیشرفت و تکامل در همه زمینه ها از جمله طراحی پارچه و لباس به چشم می خورد. که این فهم بهتر از محیط در طراحی باعث ایجاد تنوع و پیشرفت بسزای خواهد شد. طراحان اغلب در ارائه طرح بیشتر به دنبال انتقال حس مورد نظر خود هستند. به همین دلیل الگوبرداری از ساختارهای موجود در طبیعت راه را برای این منظور هموار نموده است چرا که طبیعت منبع فرم های ارگانیک و دارای الگوهایی با هدف خاص، و دارای حس های مختلف است.

  و با توجه به این که که طراحان پارچه اغلب نسبت به ساختار های زنده و الگوهای رفتاری طبیعت بی توجه بوده اند، و به دلیل عدم شناخت کافی، از تنوع طرحها کاسته شده است. هدف اصلی که این پروژه دنبال می کند، طراحی پارچه بر اساس ساختارهای زنده و غیر زنده در الگوهای رفتاری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی ( مشاهده) می باشد.

  نمونه هایی از آثار طراحان در رشته های مختلف هنری گردآوری شده است. روش تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات و تبیین سوالات توصیفی تحلیلی/تطبیقی بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پارچه های زنده که به وسیله دست تولید می شود با روح و روان و حس انسان مواجه می باشد که نسبت به پارچه های صنعتی دارای ارزش های زیبایی شناسی مضاعف و همچنین ارزش معنوی زیادی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها