• بررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران با تشخیص کووید 19 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/18
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران با تشخیص کووید 19 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام

  زمینه و هدف:سال 2۰1۹ یک بیماری جدید به نام کووید 1۹ در شهر وهان چین شناسایی شد. هرکسی ممکن است در هر سنی به این بیماری مبتلا و به شدت بیمار شود یا فوت شود. هدف از این مقاله تعیین عوامل موثر بر بستری شدن مجدد بیماران کرونایی بود. روش بررسی:در این مطالعه، نمونه ای به حجم 2411 نفر از بیماران کرونایی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام در نظر گرفته شد.

  متغیرهای از جمله، جنس، سن، فوتی، شاخص توده بدنی، سردرد، استفراغ کردن، داشتن حالت سرما، سرفه کردن، درد عضله، داشتن بیماری زمینه ای، درجه تب، هموگلوبین، پلاکت خون، گلوکز و آنزیم های alt ، ast ، ldh ، برای این مطالعه در نظر گرفته شد. برای برازش مدل از رگرسیون لجستیک چندگانه در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها:در این مطالعه بیشترین بیماران ( 5 / 54 درصد) مرد بودند. به ترتیب میانگین سنی در آن دسته از افرادی که بستری مجدد شدند و نشدند 63 و 56 سال بود.

  به ترتیب 23 درصد و 76 درصد از آنهایی که بستری مجدد شدند و نشدند، فوت کردند. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای سن (  0.029=or=1.02 p)، جنس ( 0.047=or=0.637  p )، داشتن بیماری زمینه ای ( or=2.36   0.001> p )، هموگلوبین (or=0.91 p=0.04 )، تعداد پلاکت خونی (or=1.00 p<0.001 )، استفراغ کردن یا به نوعی داشتن حالت تهوع ( 0.03=or=0.48 p )، و درد عضله ( 0.04=or=0.61 p)، از عوامل موثر شناسایی شدند.

  نتیجه گیری: با توجه به بحث بستری مجدد بیماران کووید 1۹ به بیمارستان داشتن بیماری همراه و بالا بودن سن شانس بستری شدن مجدد رو بالا می برد. درنهایت این پژوهش از لحاظ علمی تایید کرد که افزایش سن در کنار داشتن بیماری زمینه ای در بستری مجدد بیماران مبتلا به کووید 1۹ موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها