• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شاخص های موثر بر کیفیت آموزش الکترونیک: یک مطالعه مروری

  در دسامبر 2019 ، بیماری کووید 19 در چین پدیدار شد، و در کل جهان شیوع یافت ، و به مسئله جدی تبدیل گشت. این بحران منجر به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شد، که نتیجه این تغییر و تحول ساختار آموزشی ، خلق مدل جدیدی از نظام یاددهی- یاد گیری الکترونیکی بود. بنابراین ، دانستن شاخص های کیفیت دوره های آموزش الکترونیک ، باعث یادگیری بهتر و رضایت و پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان می شود.

  روش کار: مقاله حاضر یک مطالعه به روش مروری است، که پژوهشگران در پایگاه های google scholar ، science direct ، pub med ، medline ، sid ، magiran ، با استفاده از واژگان کلیدی distance learning [mesh]”, “distance education [mesh]”, “online education [mesh]”, “online learning [mesh]”, “e- learning” and “indicator ” و در بازه زمانی سال های 2020 - 2010 ، به جستجو پرداختند. 21 مطالعه واجد شرایط پژوهش حاضر بود.

  یافته ها: پس از بررسی عواملی که در مطالعات به آنها اشاره شده، می توان در مجموع تمامی این عوامل را به چهار شاخص اصلی " زیرساخت سیستم آموزش الکترونیک"، "ویژگی مدرسان"، "ویژ گی یاد گیرندگان" و " ابعاد برنامه آموزشی" تقسیم بندی کرد. بحث و نتیجه گیری: شناسایی چالش موجود ، تشخیص و به کار گیری ابزار مناسبی به منظور کسب درک بهتر از موضوع کیفیت خدمات در یاد گیری الکترونیکی و استانداردهای آموزش الکترونیک حائز اهمیت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها