• تاثیر تجارت بین الملل بر انتشار دی اکسید کربن (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/02
  • تعداد بازدید: 82
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  تاثیر تجارت بین الملل بر انتشار دی اکسید کربن (مطالعه موردی: کشورهای صادرکننده نفت)

  افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است؛ به نحوی که با تغییر جزئی در شرایط آب و هوایی، باعث تغییرات شدید اقلیمی و زیان های اقتصادی شود. در این بررسی، ارتباط بین گاز دی اکسید کربن با متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی و تجارت بین الملل در 12 کشور صادرکننده نفت طی بازه زمانی 1995 تا 2015 با استفاده از مدل پنل دیتا و نرم افزار stata بررسی شده است.

  بر اساس نتایج به دست آمده تولید ناخالص داخلی، تجارت بین الملل و مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران، ضروری است سیاستگذاران، سیاست های زیست محیطی مناسبی اعمال کنند تا این کشورها به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده تبدیل نشود، زیرا استانداردهای زیست محیطی پایین در ایران و سایر کشورهای صادرکننده نفت به عنوان منبع مزیت نسبی مطرح می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها