• تاثیر نانوذرات سبز سیلیس و نقره ، اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های دفاعی و ماندگاری سیب رقم فوجی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/17
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تاثیر نانوذرات سبز سیلیس و نقره ، اپی براسینولید و متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های دفاعی و ماندگاری سیب رقم فوجی

  نانو پوشش های سبز و هورمون های گیاهی می تواند ضمن حفظ ترکیبات مفید و کاهش ضایعات محصولات باغی باعث بهبود عملکرد چرخه تولید و مصرف در فرآیند پس از برداشت شود. در این راستا، اثرات دو نانوذره زیست سازگار سیلیس و نقره با غلظتهای (500 ، 1000 و 1500 پی پی ام) و  (10 ، 30 و 50 پی پی ام)، اپی براسینولید ( 4 ، 7 و 10 میکرومول بر لیتر ) و متیل جاسمونات (20 ، 40 و 100 میکرومول بر لیتر) بر کیفیت نگهداری میوه سیب فوجی تحت شرایط محیطی به مدت چهار ماه بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید.

  نانو سیلیس سبز، از خاکستر سبوس برنج و نانو نقره سبز از عصاره آبی پوست پرتقال تولید گردید . در مقایسه با میوه های شاهد، نانوذرات به طور موثری کاهش وزن را در طول دوره نگهداری به تاخیر انداختند. به همین ترتیب، افزایش محتویات جامد محلول و کاهش اسیدیته کل توسط نانوذرات نقره و متیل جاسمونات مهار شد.

  میزان فنل کل میوه های سیب تیمار شده با نانو پوشش ها، بسیار بیشتر از شاهد بود. فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بالا بود، به ویژه اپی براسینولید و متیل جاسمونات تاثیر قابل توجهی بر فعالیت پراکسیداز داشتند. پوسیدگی افزایش یافت اما سطح آن در نمونه های تیمارشده با نانو نقره به طور چشم گیری پائین تر بود. درمجموع، نانومواد بیولوژیکی و فیتوهورمون ها احتمالا می توانند جایگزین مناسبی برای حفظ کیفیت سیب های فوجی و افزایش عمر پس از برداشت آنها در دمای اتاق و همچنین موردتوجه در صنعت انبارداری میوه ها باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها