• گزارشی متفاوت از دو بیت در داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 111
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  گزارشی متفاوت از دو بیت در داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه

  شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از شاهکارهای ادبی و حماسی ایران و جهان است که هم از جهت محتوا و هم از جهت فرم با شاهکارهای بزرگ جهان پهلو می زند. آنچه در این اثر بیش نمایان است تناسب فرم با محتوا در جای جای این اثر و تغییر لحن کلام و استخدام واژه های متناسب با هر صحنه می باشد.

  یکی از صحنه هایی که این ارتباط در آن بسیار قوی می نماید، دو بیت مشهور از داستان رستم و اسفندیار است که تمام گزارشگران این داستان در این دو بیت بحث داشته اند؛ اما آنچه را بر این دو بیت نوشته اند، برداشتی سطحی است و آن چیزی که واقعیت دیالوگ (گفتگوی) آن دو پهلوان با هم نشان می دهد، عکس این گزارش ها را می نمایاند. موا سعی بر آن داشته ایم تا در این مقاله این دو بیت را از گونه ای دیگر گزارش کنیم تا بلاغت واقعی کلام نموده شود:

  ببینیم تا اسب اسفندیار    سوی آخر آید همی بی سوار

  و گر باره  رستم جنگجوی    به ایوان نهد بی خداوند روی

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها