• بررسی رابطه بین تعامل مشتری با وفاداری به برند با ملاحظه نقش میانجی گر اعتماد مشتری مورد مطالعه: برند های پوشاک ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 87
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه بین تعامل مشتری با وفاداری به برند با ملاحظه نقش میانجی گر اعتماد مشتری مورد مطالعه: برند های پوشاک ایرانی

  امروزه در محیط تعاملی و پویای کسب و کار، تعامل مشتری نشان دهنده یک ضرورت استراتژیک برای افزایش تولید کارایی شرکت های بزرگ از جمله رشد فروش، مزیت رقابتی برتر و سودآوری است و کمتر سازمانی است که به نحوه ارائه کالا و خدمات مطابق میل مصرف کنندگان اهمیت ندهد، زیرا بازاریابان در حال حاضر با بازارهایی روبرو هستند که بیش از هر زمان دیگر رقابتی، تخصصی و جهانی است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعامل مشتری با وفاداری به برند با ملاحظه نقش میانجی گر اعتماد مشتری در بین برند های پوشاک ایرانی در شهر مشهد می باشد.

  به منظور نیل به این هدف فرضیاتی مطرح گردید. ازلحاظ روش تحقیق در گروه تحقیقات پیمایشی-توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش حاضر باتوجه به موضوع، فرضیات و هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد. در راستای جمع آوری داده ها تعداد نمونه 76 پرسشنامه (شامل 21 گویه در 4 بخش) و از مقیاس 5 امتیازی لیکرت در بین مشتریان برندهای پوشاک داخلی در شهر مشهد توزیع گردید.

  فرضیات تحقیق به کمک روش معادلات ساختاری sem و با استفاده از نرم افزار smart pls(3) بررسی و تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر آن هستند که بین تعامل مشتری و وفاداری به برند بواسطه اعتماد مشتری رابطه وجود دارد. همچنین بین تعامل مشتری و وفاداری به برند رابطه وجود دارد. همچنین بین تعامل مشتری و اعتماد مشتری رابطه وجود دارد. در نهایت بین اعتماد مشتری و وفاداری به برند، رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها