• تاثیر روانی بیماری کرونا بر فرسایش شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/21
  • تعداد بازدید: 76
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تاثیر روانی بیماری کرونا بر فرسایش شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه

  شیوع گسترده کرونا و نبود هرگونه درمان و پیشگیری قطعی، سبب استرس و نگرانی در جوامع شده است. ترس و اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری کرونا می تواند منجر به ناهنجاری های روحی و روانی شود و کارایی کارکنان سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر روانی بیماری کرونا بر فرسایش شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، و به لحاظ هدف، کاربردی است.

  جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه به تعداد 400 نفر تشکیل می دهند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 244 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اضطراب کرونا ( cdas ) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ ( 1985 ) استفاده شد.

  به منظور تجزیه و تخلیل یافته های پژوهش از ضریب رگرسیون چندگانه و نرم افزار spss22 استفاده گردید تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ضریب رگرسیون برای متغیر فرسایش شغلی برابر با 030 / 0 می باشد، و برای تمایل به ترک خدمت برابر با 18 / 1 می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب روانی کرونا بر فرسایش شغلی معلمان تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها