• نقش اضطراب کرونا و شفقت به خود بر دلبستگی بزرگسالان زن مراکز یادگیری محلی شهر بیرجند

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/28
  • تعداد بازدید: 115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  نقش اضطراب کرونا و شفقت به خود بر دلبستگی بزرگسالان زن مراکز یادگیری محلی شهر بیرجند

  از جمله موارد مورد توجه در مباحث روانشناسی و تربیتی، دلبستگی است. از طرف دیگر؛ به نظر می رسد شفقت به خود و اضطراب نقش مهمی در دلبستگی دارد. هدف پژوهش، نقش اضطراب کرونا و شفقت به خود بر دلبستگی بزرگسالان زن مراکز یادگیری محلی شهر بیرجند بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه مورد نظر در پژوهش شامل کلیه زنان 25 تا 49 سال مراکز یادگیری محلی می باشد. بر اساس آمار 240 نفر اعلام شد.

  براساس جدول مورگان نمونه پژوهش 144 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل: پرسشنامه شفقت به خود نف 2003، پرسشنامه اضطراب کرونا علیپور و همکاران 2020 و پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید 1991 بود.

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، اضطراب کرونا و شفقت به خود دلبستگی بزرگسال زنان مراکز یادگیری محلی را پیش بینی می کند. بین اضطراب کرونا و دلبستگی ایمن زنان مراکز یادگیری محلی رابطه وجود ندارد. بین اضطراب کرونا و شفقت به خود (همدردی بیش از حد) زنان مراکز یادگیری محلی رابطه وجود دارد. بین شفقت به خود و دلبستگی ایمن زنان مراکز یادگیری محلی رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها