• بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم ابتدایی بر اساس سنجش خوانایی فلش، گانینگ فوگ، مک لافلین، فرای، پاوروسامنروکرل، فلش کین کید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/29
  • تعداد بازدید: 112
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم ابتدایی بر اساس سنجش خوانایی فلش، گانینگ فوگ، مک لافلین، فرای، پاوروسامنروکرل، فلش کین کید

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوا و میزان سنجش خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی و تناسب آن با سطح سنی و کلاسی با استفاده از روش های فلش، گانینگ فوگ، مک لافلین، فرای، پاوروسامنروکرل، فلش کین کید صورت گرفته است جامعه آماری شامل تمامی کلمات و جملات و سیلاب های بکار برده شده در متن منتشر شده فارسی چهارم ابتدایی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی است و نمونه آماری انتخاب سه نمونه یکصد کلمه ای ابتدا، وسط و بخش انتهایی به صورت تصادفی است که در بکارگیری روش مک لافلین محقق بعد از تقسیم کتاب به سه قسمت از بخش ابتدایی، میانی و انتهای کتاب ده جمله متوالی انتخاب و مورد تحلیل قرار داده است.

  از پژوهش انجام گرفته این مهم به دست آمده است که کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی در سلسله مراتب چینش اصل سادگی به دشواری به مراتب رعایت نشده است و قدرت خوانایی مطالب کتاب مذکورنسبت به سطح سنی و کلاسی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی فراتر است و سطح کتاب از توانایی فراگیران بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم