• اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مامایی در بیمارستان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مامایی در بیمارستان ها

  زمینه و هدف : در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه ارائه کیفیت خدمات مامایی در بیمارستان ها در کشورهای توسعه یافته طراحی و انجام شده است که متأسفانه در برخی از کشورهای با منابع کم و با درآمد متوسط بالا مانند ایران مورد غفلت قرار گرفته است. اولویت بندی فرآیندهای مراقبت جزء مهمی از هر تلاش برای بهبود کیفیت مراقبت است، با این حال شناخت عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات هم در ایران و هم در سایر کشورها یک چالش است . کیفیت خدمات مامایی به دانش تخصصی ماما و کمک او به ایمنی زنان و نوزادانشان در محیط مراقبت های بهداشتی بستگی دارد. بنابراین، ماماها باید بتوانند به وضوح آنچه را که انجام می دهند، بیان ، ارزیابی و اولویت بندی کنند . هدف از این مقاله بررسی مروری تمام عوامل موثر بر کیفیت خدمات مامایی در بیمارستان ها و اولویت بندی مجموعه ملی معیارهای مراقبت کیفیت و شاخصهای مرتبط با آن ها می باشد.

  روش : برای فرآیندهای مراقبت مامایی با جستجوی تمامی مقالت و گزارش های تحقیقاتی منتشر شده پس از سال 2000 در پایگاه های داده scopus ، pubmed ، embase ، google scholar و cochrane با استفاده از کلیدواژه های کیفیت، مامایی ، کیفیت خدمات مامایی ، بیمارستان ، مراقبتهای مامایی انجام شد.

  یافته ها : نتایج حاصل از مرور مطالعات حاکی از چالش های متعددی در رابطه با پژوهش اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت خدمات مامایی بود. که شامل فقدان زیرساخت ها و تدارکات سیستم های پشتیبانی مانند آموزش ، توسعه حرفه ای ، نظارت حمایتی، راهنمایی و برنامه ریزی جهت نیروی کار ، نیازهای آموزشی کم ، ناامنی و دورافتادگی جغرافیایی ، عدم به رسمیت شناختن ماما می باشد.

  نتیجه گیری : قابل توجه است که شناخت و توسعه ی این مجموعه از عوامل و شاخص های فرآیندی برای مراقبت مامایی فرصتی برای اندازه گیری ایمنی و کیفیت مراقبت های مامایی در ایران و انطباق بین المللی فراهم می کند. نتایج این مطالعه مروری باید با ارزیابی دقیق تأثیر مجموعه جدید عوامل بر فرآیندهای مراقبت مامایی دنبال شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها