• توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/10
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09103159821

  توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی ایران

  موضوع توسعه یکی از موضوعاتی است که نه تنها در حوزه ی جامعه شناسی توسعه بلکه در بسیاری از حوزه های شناسی به طور اخص و علوم اجتماعی به طور اعم مورد بحث قرار می گیرد. جامعه شناسان توسعه مقوله توسعه را در برابر مقوله ی رشد قرار می دهند مفهوم رشد به پیشرفت ترقی جامعه در ابعاد مادی وعینی به ویژه تولید اقتصادی اشاره دارد.

  درحالی که مفهوم توسعه دربردارنده ی پیشرفت و ترقی جامعه در تمامی ابعاد زندگی است، ازاین رو در ادبیات مربوط به توسعه ی اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه ی اجتماعی، توسعه ی فرهنگی و توسعه انسانی سخن به میان می آید. مهم ترین نکاتی که در تعریف توسعه باید مد نظر داشت عبارتند از این که، اولا باید توسعه را در یک مقوله ی ارزشی به شمار بیاوریم، ثانیا باید ان راجریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، و ثالثا باید به ارتباط و نزدیکی ان با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم.

  مفهوم توسعه سیاسی از دیگر مفاهیمی است که صاحب نظران توسعه درباره آن بحث می کنند. توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکیل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل ان افزایش توان مندی یک نظام سیاسی است. مفهوم دیگری که در بحث از توسعه مطرح می شود توسعه ی فرهنگی است این مفهوم از اوایل دهه ی 1980 به بعد از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده واز مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش های توسعه از ابعاد وبار ارزشی بیشتری برخوردار است وتاکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد.

  بنابر این فرایندی که طی ان ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان ها، قابلیت ها و باورها، شخصیت ویژه ای را در آن ها به وجود می آورد، که حاصل این باور ها و قابلیت ها، رفتارهای کنش های خاصی است که مناسب توسعه می باشد. اساسا فرهنگ یکی از مهم ترین عوامل تحقق توسعه است، و از این رو، توسعه فرهنگی، هم یکی از پیش شرط های بنیادی تحقق توسعه وهم یکی از ارمان های بنیادی توسعه در هر جا است. این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی و مطالعه توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران بپردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم