• بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  منظور از اجرای این مطالعه بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مدیریت سود فرصت طلبانه و واقعی است. جامعه آماری این مطالعه شامل همه شرکتهای فعال دارای در بورس تهران هستند و نمونه آماری نیز با استفاده از روش غربالگری برابر با 112 شرکت تعیین شده است.

  بازه زمانی تدوین اطلاعات مربوط به سالهای 1396 تا 1400  است و اطلاعات حاصل شده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 و به روش توصیفی مورد واکاوی قرار گرفته است. نشان حاصل شده نشان می دهد که شاخص آلودگی هوا تاثیر معناداری بر شاخص مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارد اما تاثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها