• بررسی تاثیر بازاریابی تبدیلی بر عملکرد شرکت های صنایع پوشاک در شرایط رکود اقتصادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی تاثیر بازاریابی تبدیلی بر عملکرد شرکت های صنایع پوشاک در شرایط رکود اقتصادی

  محیط کسب و کار امروز پیچیده و پویا بوده و این امر زمانی پیچیده تر می شود که رکود اقتصادی نیز بر شرایط اقتصادی کشور حاکم بوده و بخش های تولیدی را فرا گرفته است. در چنین شرایطی که شرکت ها با رکود نیز همراه هستند، اتخاذ بازاریابی تبدیلی  به عنوان فرآیندی که به شرکت اجازه می دهد تا با تمرکز منابع بر روی فرصت های بهینه به اهداف افزایش فروش و مزیت رقابتی پایدار دست یابد کارساز بوده و می تواند شرکت ها را در بهبود مستمر عملکردشان یاری رسانده و با شرایط پویای بازار رقابتی همگام نماید.

  در این پژوهش، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، و پرسشنامه استاندارد که 27 سوال طرح گردید و پس از تأیید روایی محتوا، میان مدیران ارشد، تولید، بازاریابی و تحقیق و توسعه شرکت صنایع پوشاک در استان گیلان (شهر رشت) توزیع گردید و بعد از گردآوری، پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7، به لحاظ علمی پذیرفته شد. داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بازاریابی تبدیلی بر عملکرد بازاریابی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری می گذارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم