• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/28
  • تعداد بازدید: 124
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  انتقال مالکیت فکری

  تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت، صنعتی تأمین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معامله معارض از جمله چالش هایی هستند که سبب شده‌اند بیشتر نظام های حقوقی دنیا به نقش سیستم های ثبتی در تأمین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع رسانی و کارکرد حمایتی سیستمهای ثبت مالکیت صنعتی» را در نظر بگیرند.

  بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف توجه به گزارش های سازمان ها و نهادهای بین المللی حوزه مالکیت فکری و تحلیل مقررات مالکیت صنعتی آنها نشان میدهد که سیستم های ثبت مالکیت صنعتی از لحاظ تأثیر بر اعتبار قراردادهای انتقال به سه دسته، اعلامی ایجادی و تأییدی قابل تقسیم اند. مقاله حاضر ضمن یک از سیستم های مزبور اثر آنها را در تأمین امنیت حقوقی معاملات مالکیت صنعتی ماهیت هر و تأمین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد سیستمهای ثبت مالکیت صنعتی در دنیا، تجزیه و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که دو سیستم تأییدی و ایجادی ثبت مالکیت صنعتی به دلیل تأثیر ثبت در یکی از مراحل ایجاد یا اثرگذاری، حق علاوه بر کارکرد، اطلاع رسانی، امکان ارائه حمایت حقوقی از اشخاص ثالث را در نقل و انتقالات حقوق مالکیت صنعتی فراهم می کنند.

  لکن سیستم تأییدی ضمن تأمین کارکرد حمایتی مورد انتظار از ایجاد سیستم ثبت مالکیت صنعتی، با قواعد عام معاملات و اصل حاکمیت اراده هماهنگی بیشتری دارد و همین امر سبب تمایل بیشتر نظام های حقوقی از جمله ایران به آن شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم