• بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 64
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 است. در این تحقیق به پیروی از کار پلسکو (2004) و دسای و دارماپالا (2006) از تفاوت بین سود حسابداری (سود قبل از مالیات) و درآمد مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده گردید. مالکیت نهادی، درصد سهام شناور و مالکیت دولتی به عنوان ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 92 شرکت از 358 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردید. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و تحلیلی - علی بوده و به منظور انجام آزمون فرضیه‌ها، از روش تحلیل همبستگی استفاده شد.

  نتایج تحقیق نشان داد بین مالکیت نهادی و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین درصد سهام شناور و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. و در نهایت، بین مالکیت دولتی و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها