• بررسی تأثیر نسبت گردش دارایی و دوره وصول مطالبات از شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر رتبه بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 50
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نسبت گردش دارایی و دوره وصول مطالبات  از شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر رتبه‌بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، از اطلاعات 126 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1392 الی 1400 مورد بررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های تابلویی با اثرات ثابت استفاده گردید.

  نتایج حاصل از فرضیه تحقیق نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش بر رتبه‌بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد. و همچنین نتایج حاصل از فرضیه تحقیق نشان داد که دو معیار اندازه‌گیری یعنی (نسبت گردش دارایی و دوره وصول مطالبات،) بر رتبه‌بندی اعتباری با رویکرد مدل امتیاز بازار نوظهور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد می‌توان استنباط کرد که مدیریت سرمایه در گردش سبب بهبود توان مالی شرکت شده و نقدینگی شرکت در حد مطلوبی ثبات پیدا می‌کند که این امر منجر به افزایش رتبه‌بندی اعتباری شرکت می‌گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم