• بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 45
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  امروزه در شرکت‌ها بر اساس نظریه توازن پویا، به‌دلیل وجود هزینه‌های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه‌های تعدیل به‌سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت‌ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت‌ها با درنظرگرفتن این هزینه‌ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می‌کنند که مزایای این اقدام از هزینه‌های مربوط بیشتر باشد.  بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  که بدین منظور، از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1392 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های تابلویی  استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ تحقیق بیانگر این است که پیچیدگی محیط تأثیر منفی بر رابطه بین نقش نظارتی هیئت‌مدیره و سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها