• بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 49
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  در شرکت‌ها تمامی تصمیم‌های کلیدی با تأیید و نظارت هیئت‌مدیره شرکت انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که مدیران اجرایی شرکت‌ها با مطرح نمودن طرح‌های اصلی و سیاست‌های کلی شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، تأییدیه اجرایی کردن آن را از هیئت‌مدیره شرکت دریافت می‌کنند؛ بنابراین، یکی از کلیدی‌ترین مسائل در فعالیت شرکت‌ها، اهمیت و نقش هیئت‌مدیره است. از طرفی اثر ساختار سرمایه‌بر ارزش شرکت به بده بستان بین مزایای استفاده از بدهی و افزایش هزینه ناشی از استفاده از سهام بستگی دارد. در نتیجه می‌بایست ساختار سرمایه‌ای وجود داشته باشد که با تعدیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر سازد بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی محیط شرکت بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  که بدین منظور، از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1392 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های تابلویی  استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ تحقیق بیانگر این است که نقش نظارتی هیئت‌مدیره سبب بهبود سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت شده ولیکن پیچیدگی محیط تأثیر منفی بر رابطه بین نقش نظارتی هیئت‌مدیره و سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها