• بررسی تاثیر کووید-19 بر ویژگی های تبلیغاتی رسانه های اجتماعی در صنعت فروش غذا (مورد مطالعه : رستوران ها، فست فودها و کافه های شهرستان بهشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/23
  • تعداد بازدید: 51
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  کووید-19 یکی از تاثیرگذارترین دوره ها در سال های اخیر بوده به گونه ای که اثرات آن در صنایع مختلف مشهود است. از این روی این تحقیق، تاثیر کووید-19 بر ویژگی­های تبلیغاتی رسانه­های اجتماعی در صنعت فروش غذا را بررسی کرده که در مطالعات گذشته کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش کاربردی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات پیمایشی می­باشد

  . جامعه‌ی آماری را مشتریان رستوران‌ها و کافه‌های شهرستان بهشهر تشکیل داده، که 384 پرسشنامه با مقیاس پنج تایی لیکرت درمیان نمونه آماری توزیع شد. اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین و تأیید شد و سپس تجزیه و تحلیل  داده‌ها به‌ وسیله آمار توصیفی و استنباطی با روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار spss صورت گرفته‌است. نتایج نشان می دهد که ویژگی‌های تبلیغاتی رسانه‌های اجتماعی نظیر انتظارعملکرد، انگیزه‌ی لذت‌گرایی، ارتباط درک‌شده، عادت، تعامل و اطلاع‌رسانی به طور معناداری بر قصدخرید مشتری در دوران کووید-19 تاثیر‌گذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها