• تحلیل عددی جریان دو فاز آب و هوا در اطراف دریچه کشویی تحلیه کننده تحتانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 896
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق با استفاده از نرم افزار حجم محدود fluent، جریان دو فاز آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی در دو حالت هوادهی و عدم هوادهی در پایان دست دریچه کنترل دبی آنالیز شده است. مدل عددی مورد نظر دو بعدی است و جریان کاملا آشفته می باشد، لذا برای مدل سازی تنش های رینولدز، از مدل آشفتگی k-ε استاندارد استفاده شده است. مقادیر نیروی پایین کشنده وارد بر دریچه در دو حالت فوق محاسبه و با روش تجربی ناداشر مقایسه گردیده است. در حالت عدم هوادهی با افزایش درصد بازشدگی هواره مقدار این نیرو در حال افزایش می باشد. در حالت هوادهی حداکثر نیروی پایین کشنده در بازشدگی 20_30 درصد دریچه اتفاق می افتد. روش عددی حجم محدود با خطای میانگین 18% انطباق خوبی با روش ناداشر نشان می دهد. به ازای سرعتv³20 m/sec  همواره ضریب کاویتاسیون از مقدار مجاز (s=0.25)  کوچکتر می باشد لذا پشت دریچه حتما باید هوادهی گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها