• مطالعه گسترش کرنش در زیر پی ها بروش تصویری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 902
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تخمین ظرفیت باربری خاک ها به روش های کلاسیک گسیختگی برشی مبتنی بر بکارگیری پارامترهایی است که بخشی به هندسه پی و بار وارده (طول، عرض، عمق پی، زاویه انحراف و خروج از مرکزیت بار) و بخشی به مشخصات ژئوتکنیکی خاک (زاویه اصطکاک، چسبندگی، عمق آب زیرزمینی و وزن مخصوص) بستگی دارد. هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی چگونگی تغییر شکل ها در زیر پی های نواری و منفرد می باشد به منظور بررسی الگوی تغییر شکل های ایجاد شده در زیر پی ها، در مقیاس آزمایشگاهی چگونگی گسترش کرنش در زیر پی های مربعی و نوری در ماسه شل و متراکم با استفاده از روش تصویری piv مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد که برای پی های مربعی و نواری در ماسه متراکم و شل شکل گوه های تشکیل شده و جابجایی های ایجاد شده در خاک اطراف پی متفاوت از هم می باشند و برای پی نواری جابجایی ها در ماسه شل تمایل به بالازدگی دارند در صورتی که در پی منفرد چنین چیزی مشاهده نشد همچنین در ماسه متراکم نیز برای پی منفرد در عمق های پایین تر جهت جابجایی ها به طرف پایین می باشند در صورتی که برای پی نواری عمق تغییر جهت جابجایی ها کمترمی باشد. گوه های گسیختگی در زیر پی نیز با استفاده از روش piv بدست آمده با گوه های گسیختگی تئوریکی ارائه شده در ادبیات فنی مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها