• مدل رگرسیونی بهینه سازی احیاء آبخوان های آلوده و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1571
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از جمله مشکلات پیش روی توسعه پایدار، آلوده شدن آبخوانها در اثر فرایند صنعتی شدن است. روش پمپاژ-تصفیه ازجمله مرسوم ترین روش های احیاء آبخوان های آلوده به محلول است که هزینه زیادی را نیز در بر دارد. با توجه شرایط پیچیده آبخوان ها، استفاده از روش های جستجوی تصادفی در بهینه سازی روش پمپاژ تصفیه عملا جایگزین روش های گردایانی شده است. از سوی دیگر روش های تصادفی غالبا دارای فرایندی زمان بر بوده و حصول جواب بهینه در آنها تا حدی بستگی به حدس اولیه مناسب دارد. در این تحقیق از برازش منحنی به خط سیر مرکز سطح هاله آلودگی و ارائه یک مدل رگرسیونی در بهینه سازی روش پمپاژ- تصفیه استفاده شده است. قیود کیفی و کمی مرسوم به همراه تابع هدف هزینه در فرآیند بهینه سازی به کار رفته است. سپس نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش بهنیه سازی الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده است. استفاده از جواب حاصل از مدل رگرسیونی به عنوان حدس اولیه الگوریتم ژنتیک منجر به کاهش چشمگیر زمان اجرا شده است. با توجه به ماهیت تحلیلی روش ارائه شده در این تحقیق و حجم نسبتاً کم محاسبات رایانه ای، از این روش می توان به عنوان تخمین اولیه در الگوریتم های تصادفی یا طرح اولیه عملیات احیاء استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها