• بازنگری سودمندی تغییرات محیطی در ارتقای احساس امنیت زنان در فضای شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 779
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به لزوم تأمین احساس امنیت شهروندان در فضاهای عمومی شهری در دهه های اخیر تلاش های زیادی در راستای ارتقای امنیت محیط شهر صورت گرفته است. رویکرد محیطی پیشگیری از جرم که تأکید به افزایش امنیت از طریق تغییر کالبدی شهر دارد، متوجه انتقادهایی از سوی نظریه پردازان شده است. بر این اساس هدف این پژوهش بازنگری میزان و حوزه ی اثرگذاری تغییرات کالبدی در افزایش احساس امنیت زنان در فضای شهری است. روش پژوهش، تجزیه و تحلیل کیفی متون و اسناد کتابخانه ای بوده است. مطالعات انجام شده در این پژوهش، حاکی از آن است که با وجود انتقادها و مشکلات این رویکرد نه تنها دستکاری در محیط می تواند باعث افزایش احساس امنیت زنان شود، بلکه عمده ترین قشر ذینفع از تغییرات محیطی در راستای ارتقای امنیت، زنان و سایر اقشار آسیب پذیر هستند. زیرا آن ها به واسطه ی آسیب پذیری شان بیشتر به شاخص های کالبدی امنیت محیط حساسیت دارند، تا با تحلیل ریسک محیط بتوانند از مکان های خطرناک اجتناب کنند. اما از انتقادهای صورت گرفته نسبت به رویکرد محیطی پیشگیری از جرم این نتیجه حاصل می شود که فضا در یک خلأ اجتماعی قضاوت نمی شود و درواقع بی مفهوم است که ویژگی های فیزیکی و اجتماعی فضا به صورت دو بخش مجزا در نظر گرفته شوند. بنابراین در راستای افزایش احساس امنیت زنان و ارائه ی رهنمودهای طراحی محیط، زمینه ی اجتماعی محیطی که طراحی در آن صورت می گیرد نیز باید در نظر گرفته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها