• استحصال انرژی امواج ناشی از باد در منطقه چابهار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 904
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه امواج منطقۀ چابهار با استفاده از مدل عددی swan و آمار 23 سال (2007-1985) باد اندازه گیری شده در ایستگاه هواشناسی چابهار، شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از مدل با پارامترهای اندازه گیری شده توسط بویه مورد صحت سنجی قرار گرفته است. با قرار دادن پارامترهای شبیه سازی شده موج در رابطه انرژی، تغییرات انرژی موج برای این دورک زمانی محاسبه و انرژی قابل استحصال از امواج به صورت متوسط سالیانه برآورد شده است. در انتها ویژگی های منبع انرژی یعنی ارتفاع و پریود موج در منطقه بررسی شده و نشان داده شده است که بخش عمده انرژی سالیانه، توسط امواج با ارتفاع موج مشخصه کمتر از 1 متر و پریود قله طیف بین 4 تا 8 ثانیه تولید می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها