• تحلیل تراوش و پایداری سدها در حالت بارگذاری استاتیکی (مطالعه موردی: سد سیکان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 749
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مولکول های آب به دلیل دارا بودن انرژی پتانسیل در محیط های متخلل خاک جریان می یابند. آب در طی مسیر در محیط متخلخل و با حضور اصطکاک به تدریج انرژی خود را از دست داده و آثار نامطلوبی مانند: تلف شدن آب ذخیره شده در پشت سازه خاکی، ایجاد فشار منفذی و کاهش تنش موثر را به دنبال خواهد داشت. هر یک از این مسائل می توانند سبب کاهش مقاومت برشی، اعمال فشار بالابرنده، ایجاد پدیده فرسایش و نیروی نشت گردیده و بر پایداری سدهای خاکی اثر منفی داشته باشند. پایداری استاتیکی سد خاکی به منظور دستیابی به حفظ تعادل و جلوگیری از حرکت اجزای آن در مقابل نیروهای استاتیکی وارده است. نیروهایی که سبب عدم پایداری شیب ها می گردند را نیروی ثقل و نشت تشکیل می دهند. به طور معمول نیروی ثقل جز در مواقع بروز زلزله که به علت اثر مؤلفه دینامیکی دچار تغییرات لحظه ای می گردد و نیروی جدیدی به نیروهای استاتیکی اضافه می نماید دارای مقدار ثابتی است. در شرایط استاتیکی، حالت های بحرانی بر اثر اعمال نیروی نشت و فشار آب منفذی ناشی از آن در مقطع سد حاصل می شود. بنابراین در تحلیل پایداری شیب های بالا دست و پایین دست سدهای خاکی بایستی پایداری در مراحل بحرانی با ضریب اطمینان حداقل کنترل گردد. جهت بررسی آنالیز نشت و پایداری استاتیکی سد سیکان، از نرم افزار قدرتمند geo –slope office به روش اجزا محدود استفاده شده است. در این مقاله به منظور ارزیابی پایداری شیب ها و پی سد سیکان، مدل سازی آنالیز نشت توسط نرم افزار seep/w و آنالیز پایداری توسط نرم افزار geo-slope office در حالت های تحلیل پایداری شیب پس از پایان ساخت، تحلیل پایداری شیب در حالت تراوش پایدار و تخلیه سریع مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حداقل ضرایب اطمینان محاسبه شده در نرم افزار geo slope در حد قابل قبولی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها