• بررسی تاثیر افزایش قطر بر روی تنش ها و کرنش های ایجاد شده در گروه شمع تحت بارهای جانبی و قائم در ماسه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 626
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شمع عضو سازه ایست که برای انتقال بار وارده از طریق لایه های نرم و مایع که دارای ظرفیت باربری کم هستند به لایه های سخت استفاده می شود و حفاظت فونداسیون سازه در مقابل بارهای آپلیفت و همچنین تنشهای لرزه ای را بر عهده دارد. شمعها دارای انواع مختلفی از نظر مواد پایه ای و عملکرد می باشند که تحت هر شرایطی با توجه به بارهای قائم و جانبی وارده بر سازه بایستی با روش مناسب اثر بار بر رفتار شمع تحلیل شود. در این مقاله، گروه شمع 4´4 با شمع های به قطر 100-110-120 سانتی متر با فاصله مرکز به مرکز 3 برابر قطر از هم با استفاده از نرم افزار plaxis 3d foundation به روش المان محدود و با مدل رفتاری موهر کولمب مدل سازی شده و رفتار شمع ها تحت اثر بار قائم و جانبی در ماسه بررسی گردیده است. به کمک نتایج بدست آمده، مکانیسم رفتار گروه شمع تحت بار بدست آمده و می توان تنش در جهت y، تنش انحرافی، کرنش حجمی، کرنش برشی را برای هر کدام از شمع ها محاسبه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها