اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • degradation kinetics of chlorpyrifos and 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (tcp) by fungal communities

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   fungal isolates obtained from soil were used for degrading chlorpyrifos (cp) and tcp. the percentage degradation ranged from 69.4 to 89.8 for cp and 62.2 to 92.6 for tcp after one week. the values of ks and vmax were different for different isolates. the ksranged from 66.66 to 169.5 mg/l and vmax from 6.56 to 40.4 mg/l/d for cp and from 53.19 to 163.9 mg/l and 3.41 to 40.40 mg/l/d, respectively, for tcp. fungal community showed high affinity for both cp and tcp. the genetic relatedness of isolate f1 toaspergillus sp., f2 and f3 to penicillium sp., f4 to eurotium sp. and f5 to emericella sp. were confirmed. the degradation potential was in the order: f1 > f2 = f3 > f4 > f5.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها