اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ecological roles and release patterns of acylated homoserine lactones in pseudomonas sp. hf-1 and their implications in bacterial bioaugmentation

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   to enable development of a better bacterial bioaugmentation system for tobacco wastewater treatment, the roles and release patterns of acylated homoserine lactones (ahls) in pseudomonas sp. hf-1 were evaluated. swarming was found to be induced byn-hexanoyl-homoserine lactone (c6-hsl) and n-3-oxo-hexanoyl-homoserine lactone (3-oxo-c6-hsl); the formation of extracellular polymeric substances (eps) was induced by 3-oxo-c6-hsl, c6-hsl and n-3-oxo-octanoyl-homoserine lactone (3-oxo-c8-hsl); and biofilm formation was induced by c6-hsl and 3-oxo-c8-hsl. when the culture conditions were 25 °c, ph 5–6, 3% inoculum, 1.5 g l−1 nicotine and 1% nacl, the amount of ahls released was sufficient for quorum sensing of swarming and eps formation for strain hf-1, which was beneficial to the startup stage during bioaugmentation. when strain hf-1 was cultured at ph 8 in the presence of 1.2–1.8 g l−1 of nicotine and 1% nacl, the threshold for quorum sensing of biofilm formation was reached and the bioaugmentation system showed an efficient performance.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها