همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • a novel and efficient method for the immobilization of thermolysin using sodium chloride salting-in and consecutive microwave irradiation

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   sodium chloride salting-in and microwave irradiation were combined to drive thermolysin molecules into mesoporous support to obtain efficiently immobilized enzyme. when the concentration of sodium chloride was 3 m and microwave power was 40 w, 93.2% of the enzyme was coupled to the support by 3 min, and the maximum specific activity of the immobilized enzyme was 17,925.1 u mg−1. this was a 4.5-fold increase in activity versus enzyme immobilized using conventional techniques, and a 1.6-fold increase versus free enzyme. additionally, the thermal stability of the immobilized thermolysin was significantly improved. when incubated at 70 °c, there was no reduction in activity by 3.5 h, whereas free thermolysin lost most of its activity by 3 h. immobilization also protected the thermolysin against organic solvent denaturation. the microwave-assisted immobilization technique, combined with sodium chloride salting-in, could be applied to other sparsely soluble enzymes immobilization because of its simplicity and high efficiency.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم