• مطالعه تاثیر افزایش سطح موثر ریزشمع ها بر کاهش نشست شالوده ها و تاثیر آن در مدول بستر خاکهای رسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 663
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمانی که رادیه به تنهایی نیاز طراحی موردنظر را از لحاظ باربری و نشست تامین نمی کند، با استفاده از چندین شمع در زیر رادیه مقدار ظرفیت باربری افزایش و نشست پذیری و نشست تفاضلی به مقدار زیادی کاهش می یابد. یک ریز شمع یک شمع جایگزینی کوبیدنی و با تزریقی با قطر کم و معمولا مسلح است که قادر است در مقابل بارهای محوری و جانبی مقاومت کند و به عنوان یکی از اعضای سیستم خاک- شمع، مورد استفاده قرار گیرند. مقاومت جداری ریز شمع ها مهمترین عامل در ظرفیت نهایی آنها می باشد و گاها از مقاومت انتهایی این نوع از شمع ها صرفنظر می شود. در این تحقیق با کمک روش عددی تفاضل محدود (flac3d) بدون در نظر گرفتن مقاومت انتهایی ریزشمع ها به مطالعه تاثیر افزایش سطح جانبی ریزشمع ها (سطح اندرکنش دهنده با خاک) در میزان نشست رادیه و مطالعه تاثیر آن در ضریب واکنش بستر خاک پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها