• شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی پیرامون حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/30
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی پیرامون حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

  امروزه به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی تقریبا همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال احکام خارجی را با احکام داخلی یکسان در نظر نمی گیرند و سعی می کنند با شناسایی احکام خارجی، اجرای آن ها را تحت کنترل خود قرار دهند. بدین منظور شرایطی برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. باید گفت علی رغم مقرره کلی ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که بیانگر اتخاذ اندیشه نظام کنترل محدود در نظام حقوقی ایران در راستا با اجرای احکام دادگاه های خارجی هست، در حوزه حقوق خانواده به عنوان یکی از موضوعاتی که مبتلا به بوده متاسفانه ما هنوز یک رویه واحد و روشنی نداریم و گامی که قانونگذار با تصویب مواد  14 و 15 قانون حمایت خانواده 1391 برداشته، به نظر می رسد گام موثری نبوده چرا که هنوز ابهامات و اختلافاتی در این حوزه وجود دارد. مضاف آن که عدم اشراف و آگاهی بسیاری از دادرسان نسبت به چگونگی برخورد با این احکام که از دادگاه های غیرایرانی صادر شده و اجمال قوانین حاکم بر این گستره، موجب تشدید این ابهامات شده است. به همین جهت لازم است این حوزه مورد توجه ویژه ای قرار گیرد تا با رفع این ابهامات از بروز مشکلات متعدد جلوگیری شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم