اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی بر تعارضات زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 729
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی بر تعارضات زناشویی می پردازد. جامعه آماری شامل جوانان متاهل شهر تهران می باشد. از این جامعه به شیوه تصادفی یک نمونه 100 نفری از زوجین انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل آزمون تعارض زناشویی درکنار پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. برای تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد 70% افراد جامعه آماری در شبکه های اجتماعی  عضو هستند. درضمن بین انواع تعارضات زناشویی و میزان استفاده از این شبکه رابطه وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها