اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • فضای سایبری: امنیت سخت یا امنیت نرم

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/28
  • تعداد بازدید: 1274
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به ماهیت فضای سایبر بعنوان بستر اصلی اطلاعات کشور و اینکه امکان صدمه زدن از این راه بسیار محتمل می باشد، لازم است که نگاه ویژه ای به مسأله ی امنیت فضای سایبر مخصوصا در سطح کاربردهای ملی شود زیرا زیرساخت های اصلی کشور در این فضا قرارگرفته است و بروز هرگونه مشکل امنیتی باعث تهدید جدی در امنیت ملی کشور خواهد گردید. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رویکردهای متفاوت امنیت (گاه نرم افزاری وگاه سخت افزاری) می پردازد. این بررسی نشان می دهدکه قدرت سخت و نرم با یکدیگر در ارتباط می باشند و هردو دارای جنبه هایی از قابلیت دستیابی به هدف بوسیله ی تأثیرگذاری در رفتار دیگران می باشند و تمایز بین آنها در ماهیت رفتار و در غیرمحسوس بودن منابع می باشد به گونه ای که امنیت سخت یعنی قدرت می تواند برتوسل به زور ورفتاری دستوری متکی باشد اما امنیت نرم یعنی تهدید شامل توانایی جذابیت و توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه است نه از طریق اجبار .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها