• گزارش یک مورد قطع کامل بازو و پیوند مجدد آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 700
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  قطع تروماتیک کامل بازو از قسمت بالی اندام کمیاب می باشد. انتخاب پیوند عضو قطع شده و میزان موفقیت در پیوند اندام های قطع شده به محل آن، زمان حادثه تا پیوند، شدت و نوع آسیب، مدت زمان ایسکمی، سن و بیماری های زمینه ای بستگی دارد. نتایج عمل در ضایعات تیز و دیستال بهتر از له شدگی و کنده شدگی و پروگزیمال می باشد. آقای 35 ساله ای که بازوی راستش از ناحیه یک سوم بالایی با دستگاه علف خرد کردن همراه با له شدگی نسبی قطع کامل شده بود در حالت شوک هیپولمیک همراه با اندام قطع شده و بعد از یک ساعت به اورژانس بیمارستان مطهری آورده شد. پیوند مجدد به ترتیب با ثابت کردن استخوان با پیچ و پلاک و سپس آناستاموز عروقی و نورورافی اعصاب و سپس ترمیم عضلات و پوست انجام گرفت. در پیگیری بیمار بعد از 5 سال حس لمس و حرارت در تمام در انگشتان وجود داشته و بیمار از پیوند خود رضایت دارد. پیوند کامل اندام فوقانی از محل های متفاوت با موفقیت های متفاوتی گزارش شده است. در این گزارش پیوند از ناحیه پروگزیمال بازو همراه با له شدگی نسبی بوده است. بیمار به علت این که عضو پیوند شده دارای حس لمس، بدون درد و به اندام مقابل کمک می کند علی رغم نداشتن کارایی کامل، از پیوند عضو خود رضایت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم