• آیا جراحی سندرم تونل کارپ در قدرت دست تاثیر می گذارد؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 679
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پیش زمینه و هدف: جراحی سندرم تونل کارپ شایع ترین عمل جراحی دست می باشد و طی جراحی لیگامان عرضی مچ دست قطع می شود. این لیگامان نقش مهمی در قدرت دست دارد. ارزیابی ابژکتیو قدرت دست نوعی قضاوت در توانایی بازگشت مجدد به سطح فعالیت قبلی بیمار می باشد. هدف این مطالعه تاثیر عمل جراحی سندرم تونل کارپ در قدرت دست بیماران می باشد.

  مواد و روش کار: طی مطالعه آینده نگر بیمارانی که با علایم سابژکتیو، ابژکتیو و مطالعه الکتروفیزیولوژی مبتلا به سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک بودند و مورد عمل جراحی قرار گرفتند. قبل و 6 ماه پس از عمل مورد ارزیابی قدرت دست (power & pinch grip) قرار گرفتند. از آزمون paired t test با سطح اطمینان (p<0.05) جهت مقایسه میانگین مقادیر پارامترها استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها