• تفاوت وابسته به جنس در روند پیدایش درد نوروپاتیک ناشی از بستن عصب سیاتیک در موش سوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 555
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: در حیوانات طبیعی آسیب اعصاب محیطی ایجاد درد مزمن نوروپاتی می کند که باعث تشدید پاسخ به محرک های دردزا (hyperalgesia) و غیر دردزا (allodynia) می شود که همراه با یک سری تغییرات نئوپلاستیک در سطح نخاع می باشد. با  توجه به این که مکانیسم های ایجاد دردهای نوروپاتی تحت تاثیر جنسیت و سطح هورمون های جنسی می باشد، هدف این مطالعه بررسی اثر جنسیت بر روند پیدایش درد نوروپاتیک ناشی از بستن عصب سیاتیک می باشد.

  مواد و روش ها: در این مطالعه، سه گروه موش سوری نر و سه گروه موش سوری ماده استفاده شدند. گروه اول در هر دو جنس، گروه کنترل بودند که هیچ گونه دست کاری در آنها انجام نشد. گروه دوم در هر دو جنس، گروه کاذب (sham) بودند که در این گروه جراحی انجام می شد؛ ولی عصب سیاتیک بسته نمی شد. گروه سوم در هر دو جنس، گروه ligalcd بود. در این گروه، بعد از عمل جراحی، عصب سیاتیک طرف چپ بسته می شد. برای پاسخ دهی به محرک درد حاد، از مدل tail flick test استفاده شد. در این مدل، دم حیوان در محل خاصی روی دستگاه مخصوصی قرار داده می شد و به آن محرک حرارتی اعمال می شد. مدت زمانی که طول می کشید تا حیوان دم خود را از حرارت دور نماید (tail flick latency, tfl) به عنوان شاخصی از درد در نظر گرفته شد. در گروه اول، فقط یک بار tfl اندازه گیری شد و tfl آنها به عنوان زمان پایه در نظر گرفته شد. تمام حیوانات گروه دوم و سوم، در فواصل زمانی 2، 4، 6، 8، 10، 12، 16، 18 و 20 روز بعد از عمل جراحی در مدل فوق تست شدند و tfl آنها اندازه گیری شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها