• بررسی تاثیر بعضی از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی بر پیگیری درمان در بیماران مسلول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر زاهدان؛ 1375

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: طبق آمار کشورهای مختلف جهان متاسفانه هنوز میلیون ها نفر از ساکنین که زمین به بیماری سل مبتلا هستند و بعنوان یک مسئله مهم در عرصه بیماری های عفونی مزمن خودنمایی می کند. یکی از علل مهم شکست برنامه های ریشه کنی این بیماری، عدم پیگیری از جانب بیمار می باشد.

  روش ها: بررسی بر روی 200 بیمار مسلول که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند شورت گرفت. داده ها به وسیله پرسشنامه و با استفاده از مصاحبه حضوری جمع آوری گردید و سپس بر اساس نحوه پیگیری درمان به دو گروه با پیگیری و عد پیگیری تقسیم شدند.

  نتایج نشان داد که نحوه پیگیری درمان با متغیرهای وجود مشکل جهت مراجعه به درمانگاه (p<0.04)، مدت تشخیص بیماری (p<0.008) و مدت درمان (p<0.03) ارتباط آماری معنی دار وجود دارد.

  بحث: در این مطالعه از عوامل مهم عدم پیگیری درمان، دور بودن مسافت خانه تا درمانگاه، تاخیر در تشخیص بیماری و همچنین طولانی بودت مدت درمان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها