• بررسی اثرات فاکتورهای کنترل کننده دیابت با استفاده از اندازه گیری میزان hba1c در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهرستان زنجان؛ 1378

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 614
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اندازه گیری میزان hba1c بطور گسترده ای به عنوان یک معیار با ارزش در کنترل بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر انسولین، داروهای کنترل کننده و قند خون، رژیم غذایی و فعالیت بدنی بر میزان hba1c تعداد 198 نمونه (143 نمونه 55 ,niddm نمونه iddm) به ترتیب 2.45±10.94% (کل بیماران)، 2.45±10.62% (مبتلا به %11.07±2.44 ,(iddm (مبتلا به niddm) محاسبه شدند که در مقایسه با مطالعات دیگر در سطح بالاتری قرار داشتند. میانگین و انحراف معیار hba1c برای هر یک از عوامل فوق (انسولین، داروهای کنترل کننده قند خون، رژیم غذایی و فعالیت بدنی) بطور جداگانه محاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند که در بیماران iddm فقط در مورد تاثیر رژیم غذایی بر تغییرات میزان hba1c ارتباط معنی دار مشاهده شد (p<0.05) و در مورد تاثیر انسولین و فعالیت بدنی بر میزان hba1c ارتباط معنی دار نبود که احتمالا نشان دهنده ناکافی بودن درمان با انسولین و فعالیت بدنی در این افراد است. در بیماران niddm مصرف داروهای خوراکی کنترل کننده قند خون بطور معنی دار بر کاهش میزان hba1c تاثیر گذاشت. این امر نشان دهنده آن است که مصرف داروهای خوراکی توسط بیماران؛ سهل تر از تزریق انسولین می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها