• تاثیر پلی مرفیسم i405v ژن cetp بر پاسخ لیپیدی به تغییر ترکیب اسیدهای چرب رژیم غذایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: بیماری آترواسکلروز ناشی از تقابل پیچیده بین ژنتیک و عوامل محیطی می باشد. برداشت کلسترول از بافت های محیطی و انتقال آن به کبد که فرآیند انتقال معکوس کلسترول (rct) نامیده می شود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آترواسکلروز دارد. ذرات hdl و پروتئین انتقال دهنده ی کلسترول (cetp) از اجزای مهم rct محسوب می شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پلی مرفیسم i405v ژن cetp بر پاسخ به تغییر نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع (p به (s بود.

  روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه شامل 85 فرد سالم با ژنوتیپ های مختلف 35)i405v نفر ii، 36 نفر iv، 14 نفر (vv بود. که طی دو دوره ی 28 روزه مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبت p به s رژیم غذایی دوره ی اول 1 به 2 (غنی از اسیدهای چرب چند غیراشباع یا (pufa و دوره ی دوم 0.3 (غنی از اسیدهای چرب اشباع یا (sfa بود. در ابتدا و انتهای هر دوره پروفایل لیپیدی افراد تعیین شد.

  یافته ها: در آغاز مطالعه مقدار لیپیدها و لیپو پروتئین های گروه های ژنوتیپی تفاوت معنی داری نداشت. پس از رژیم غذایی غنی از sfa کاهش غلظت آپولیپوپروتئین hdl-c, a-i افرادی که دارای الل v بودند، بیشتر از افراد با ژنوتیپ ii بود.

   

  نتیجه گیری: پلی مرفیسم i405v ژن cetp تغییرات نامطلوب hdl-c, apoa-i ناشی از کاهش نسبت p به s رژیم غذایی را تشدید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها