جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
13 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
    تعداد مقالات : 13 مقاله
    توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد، رشته بیوتکنولوژی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
    جزئیات بیشتر
    • رشته : مهندسی شیمی
    • گرایش : بیوتکنولوژی
    • تحصیلات : کارشناسی ارشد
    • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها