• رابطه ی مصرف سیگار با بروز دیابت بارداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 826
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: دیابت یک بیماری متابولیک و شایع ترین عارضه ی طبی در بارداری است. دیابت بارداری نیز یکی از انواع دیابت است که برای اولین بار در بارداری شناسایی می شود. عوامل خطر متعددی در بروز دیابت بارداری شناسایی شده اند. شناسایی عوامل خطر جدید به کشف زنانی که در معرض خطر قرار دارند، کمک خواهد کرد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ی مصرف سیگار حین یا قبل از بارداری با بروز دیابت بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 88-1387 انجام گردید.

  روش بررسی: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 110 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری (گروه مورد) و همزمان با آن تعداد 96 خانم باردار بدون دیابت ابتلا به دیابت بارداری (گروه شاهد)، مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های روتین بارداری و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان آیت ا... طالقانی و مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ایران در شهر تهران انجام شد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. دو گروه از نظر سن، تعداد سقط و تعداد زایمان با یکدیگر همسان شدند.

  یافته ها: خصوصیات دموگرافیک در دو گروه مشابه بود. مصرف سیگار قبل و یا در حین بارداری با بروز دیابت بارداری در ارتباط بود (p=0.001). زنانی که سابقه ای از مصرف سیگار را ذکر می کردند، 3.79 برابر نسبت به گروهی که سابقه ای از مصرف سیگار را ذکر نمی کردند، در معرض ابتلا به دیابت بارداری بودند (p=0.0001 ci=1.37-10.53).

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه ی حاضر، مصرف سیگار حین و یا قبل از بارداری می تواند یک عامل خطر در بروز دیابت بارداری باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها