• مقایسه اثر لیدوکایین و سالین در بی حسی سرویکس بر شدت درد بیماران طی کورتاژ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 652
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این پژوهش مقایسه شدت درد گزارش شده توسط بیماران طی کورتاژ با استفاده از بی حسی توسط سالین ساده و لیدوکایین بافر شده بود. به همین منظور مطالعه ای به روش کارآزمایی بالینی دو سوکور (double blind clinical trial) بر روی 85 بیمار کاندید کورتاژ تشخیص یا درمانی صورت گرفت. بیماران به دو گروه تزریق زیر مخاطی سرویکوواژینال (cervicovaginal) با سالین (n=41) و لیدوکائین بافر شده(n=44)  تقسیم شدند. سطح اضطراب تمامی بیماران دو گروه با استفاده از anxiety self-evaluation questionnaire اندازه گیری شد. شدت درد گزارش شده توسط بیماران در هنگام دیلاتاسیون و 30 دقیقه بعد از عمل ثبت شد و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. شدت درد (طی دیلاتاسیون و 30 دقیقه پس از عمل) در بی حسی موضعی با لیدوکایین و سالین تفاوت آماری قابل توجهی نداشت (p>0.05). در گروه بیماران دریافت کننده لیدوکایین علایمی از مسمومیت با لیدوکایین یافت نشد. نتیجه این که جهت به حداقل رساندن عوارض جانبی و مسمومیت با لیدوکایین طی کورتاژ می توان سالین را به عنوان یک ماده بی حس کننده تزریقی جایگزین (alternative) مورد توجه قرار داد. به نظر مرسد که مکانیسم اثر سالین بیشتر اتساع اعصاب اتونوم در دهانه سرویکس باشد تا بلوک پایانه های عصبی و لذا زمان انتظار برای شروع اثر سالین مورد نیاز نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها